Onze begeleidingsmethode

Hier vind je uitleg over onze methode voor de begeleiding van leerlingen. 

Motiverend en inspirerend begeleiden.jpg
Motiverend en Inspirerend Begeleiden

Voor de begeleiding van onze leerlingen maken wij gebruik van wat wij noemen 'Het Huiswerk Huis'. Het huiswerkhuis is het bouwwerk wat model staat voor onze methodiek Motiverend & Inspirerend Begeleiden. 

Fundering

De fundering van ons Huiswerk Huis is gebaseerd op een aantal wetenschappelijke theorieën. De eerste laag van de fundering is gebaseerd op de agologie, de wetenschap van het opvoedend en vormend handelen. Bij de intake kijken we naar de kenmerken moeten, willen en kunnen.

Moeten gaat over de druk vanuit de omgeving van de leerling, in hoeverre ligt er druk van buitenaf op een leerling. Dit bijvoorbeeld druk vanuit ouders als het gaat om het halen van een diploma, maar ook bijvoorbeeld druk vanuit de vriendenkring, is het bijvoorbeeld in de vriendenkring 'not done' om huiswerk te maken. 

 

Willen gaat over de intrinsieke waarde van een leerling, de mate waarin de leerling zelf succesvol wil zijn als het gaat over het presteren op school. Niet zelden botst dit met de fase van ontwikkeling waarin de leerling zich op dat moment bevind, met als voorbeeld de pubberen leerling die zich afzet tegen de gevestigde orde en waarden. 

 

Kunnen gaat over het cogitieve vaardigheden of vermogen. Cognitieve vaardigheden of vermogens hebben te maken met de mate waarin je in staat bent om kennis en informatie op te nemen en te verwerken.