top of page

Examenbegeleiding

Het examenjaar is een jaar dat bijzondere aandacht verdient. Er wordt immers veel van je gevraagd wat betreft werkhouding, discipline en resultaten. Daarnaast moet er ook nog een definitieve keuze voor het vervolgonderwijs gemaakt worden en wordt alles nog eens overschaduwd door de mogelijke examenstress. Het is dus erg belangrijk om je studie vanaf het begin goed en gestructureerd aan te pakken.

Examentraining komt in het eerste deel van het jaar grotendeels overeen met huiswerkbegeleiding. Echter, voor leerlingen in het examenjaar hebben wij de volgende onderdelen toegevoegd:

  • aandacht voor lange-termijn planning;

  • ruim aanbod aan oefenmateriaal;

  • aangepaste openingstijden rondom de examens.
     

Onze ervaring is, dat in de periode vanaf ongeveer februari in het examenjaar de les- en werkdruk op de scholen afneemt. Dan is het zaak om scherp te blijven en rustig te beginnen met oefenen voor het examen in mei.

 

Bij Huiswerk Nijkerk doen wij dat als volgt:

  • Op rustige dagen waarin het 'gewone' huiswerk snel af is, bieden we je oefen-examens;

  • Deze oefenexamens hebben met name betrekking op de 'zwakkere vakken';

  • De antwoorden van deze oefenexamens worden vervolgens kort besproken met een studentbegeleider.

Op deze manier raken de examenleerlingen gewend aan de vraagstellingen én krijgen ze inzicht in hun zwakkere onderwerpen.

Je kunt hier onze tarieven raadplegenKom je er niet uit, of heb je vragen, neem dan contact met ons op voor meer informatie!

bottom of page