top of page

Weet hoe je leert!

Er is veel nagedacht en geschreven over hoe mensen leren. Mensen leren op verschillende manieren. De één leert door te doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen om het te kunnen begrijpen. 

 
Meervoudige Intelligentie

In de jaren ‘80 is door Howard Gardner, psycholoog aan de Harvard University, de meervoudige intelligentie theorie ontwikkeld. Deze wijkt sterk af van de traditionele opvattingen over intelligentie en de daarop gebaseerde intelligentietesten. Hij ontving voor zijn theorie in 1981 dan ook de 'MacArthur Fellowship' Prijs, een prijs die wordt verleend aan personen die zich buitengewoon verdienstelijk en veelbelovend tonen, en zich blijvend en verbeterend bezighouden met creatieve werkzaamheden.

Ook binnen het onderwijs in Nederland is de benadering van de meervoudige intelligentie van Gardner inmiddels opgenomen in het lesprogramma van docenten. De theorie van Gardner gaat er vanuit dat mensen op veel verschillende manieren “intelligent” zijn. Dus niet alleen op de manier die door de ouderwetse (nog steeds gebruikte) IQ test gemeten wordt!

Gardner onderscheidt verschillende intelligenties

Ieder mens bezit ze allemaal; slechts enkele zijn sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop je leert en bepalen je voorkeur voor bepaalde activiteiten.

MILS leerstijlen coaching
Meer Inzicht in LeerStrategiën (MILS)

Als de leerstof aangeboden wordt op de manier die bij jou past:

 • Leer je makkelijker

 • Krijg je meer plezier in leren (en dus in het naar school gaan)

 • Haal je betere resultaten

 • Groeit je zelfvertrouwen

Om vast te stellen wat jouw favoriete leerstrategie is kun je de Meer Inzicht in LeerStrategieën-inventarisatie (MILS) doen. De enige voorwaarde is dat je 9 jaar of ouder bent. De 6 leerstrategieën die in beeld gebracht worden:

Kinderen

 • Woord slim

 • Stappen denken    

 • Beweging        

 • Luister slim

 • Plaatjes slim

 • Samen leren  ​

Volwassenen 

 • Taalkundig            

 • Logisch/mathematisch    

 • Lichamelijk/motorisch        

 • Auditief/muzikaal      

 • Ruimtelijk inzicht      

 • Sociale intelligentie

Hoe wordt de test afgenomen?
 • Je zit achter een computer met een koptelefoon op. Je krijgt 32 keer twee leersituaties aangeboden waartussen je moet kiezen. De vraag is iedere keer: als jij mag kiezen hoe je iets leert wat doe je dan het liefste?

 • Doel is de leervoorkeur vaststellen. Dit duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. De vragen hebben ook plaatjes, geluid en bewegende elementen in zich.

 • Als de leerling klaar is, vertelt onze studiecoach wat de test gemeten heeft en checkt bij de leerling of dit klopt, dus of het deze leerstrategie herkent.

 • Daarna volgt een toelichting op de leerstrategie. Wat zijn de leerstrategieën die daarbij passen, wat past de leerling zelf al toe, welke andere strategieën spreken hem/haar aan en wil hij/zij uitproberen? Dit is het meest waardevolle deel voor uw kind.

 • Je krijgt een rapport met de scores en een korte toelichting mee naar huis. Daarnaast krijg je kort erna ook een gedetailleerd rapport thuis gezonden.

De kennis die jij en de begeleiders door de MILS opdoen, geeft ons de mogelijkheid om je beter te begeleiden. Daarnaast geeft het je ook de middelen om met de opgedane zelfkennis voordeel te doen tijdens de hele schoolcarrière en erna. De houdbaarheid is vrij lang, zeker vijf jaar en waarschijnlijk langer, omdat het met je persoonlijkheid te maken heeft. Hierdoor is de MILS extra waardevol!

Huiswerkinstituut Nijkerk is een door Bureau van Bodegom gecertificeerd MILS coachingsinstituut. 

Met de MILS Leerstrategiecoach hebben wij vele leerlingen kunnen helpen. Meer achtergrondinformatie over MILS is te vinden op de site van Bureau van Bodegom.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bureau van Bodegom
bottom of page