top of page

Huiswerkinstituut Nijkerk biedt betalingsgemak!

Wij hanteren voor begeleiding en studiecoaching een vast bedrag per maand, waarbij ook tijdens vakantieperiodes een gelijk maandtarief wordt doorberekend. Uitzondering hierop is natuurlijk de zomervakantie dan betaalt u niets. Voordelen zijn dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn en hierdoor is het factuurbedrag per maand lager. Huiswerkinstituut Nijkerk biedt haar huiswerkbegeleiding aan op basis van automatische incasso.

Automatische incasso

Huiswerkinstituut Nijkerk biedt het gemak de maandelijkse kosten van huiswerkbegeleiding automatisch te incasseren. 

Met enkele klikken heeft u een machtiging geregeld. Op elk moment kunt u deze machtiging weer intrekken. Uw eerste betaling van het maandbedrag verloopt via Ideal. Met deze betaling machtigt u Huiswerkinstituut Nijkerk maandelijks het bedrag voor huiswerkbegeleiding te incasseren. Voor de incasso gebruiken wij het rekeningnummer die u bij de betaling van de eerste termijn heeft gebruikt.  

bottom of page